Szamotulskie Stowarzyszenie Sportowe

Szamotulskie Stowarzyszenie Sportowe zajmuje się pozyskiwaniem środków, organizacją zajęć i imprez sportowych i kulturalnych dla mieszkańców gminy i powiatu szamotulskiego.

Zapoznaj się ze składem zarządu, statutem i naszą działnością.

Zapraszamy do wolontariatu.

Śledź bieżącą działalność stowarzyszenia na Facebooku.