Statut

Statut Szamotulskiego Stowarzyszenia Sportowego – pobierz

Stowarzyszenie informuję, że w styczniu 2023 otrzymało wsparcie ze środków publicznych
w konkursie Miasta i Gminy Szamotuły w wysokości 2500 zł